19 December, 2012

Two very different interviews

This is how I look when
people take liberties.
I respond to Daniel Kraus's impudent pokings and proddings in this Hostile Questions interview.

And...

I tell Kirkus Reviews how I did it (took over the world, that is) over here.

1 Comments:

Blogger myhuonglequyen said...

Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

An Thái Sơn với website anthaison.vn chuyên sản phẩm máy đưa võng hay máy đưa võng tự động tốt cho bé là địa chỉ bán máy đưa võng giá rẻ tại TP.HCM và giúp bạn tìm máy đưa võng loại nào tốt hiện nay.

20 September, 2019 12:48  

Post a Comment

<< Home